Newsletter
Imię:
Email:
Artykuły 

W ramach projektu „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej.”, którego jesteśmy partnerem, będziemy realizować warsztaty o danej tematyce. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projekcie. Uczestnicy dodatkowo będą mieli zapewnione dwie darmowe konsultacje psychologiczne.

 

Konsekwencje niewłaściwego stylu życia i braku przestrzegania zalecanej terapii farmakologicznej np. wpływ palenia tytoniu na stan zdrowia, dostępne metody walki z uzależnieniem.

Na warsztatach dowiesz się m.in. o:

 • Motywowaniu do zmiany niszczącego stylu życia;
 • Zagrożeniach związanych z uzależnieniami oraz ich wpływie na proces choroby i zdrowienia;
 • Negatywnym wpływie używek, papierosów, alkoholu i narkotyków na stan psychiczny i emocjonalny;
 • Tworzeniu zdrowych nawyków;
 • Dostępnych metodach walki z uzależnieniem

oraz wiele innych.

Przyjdź! Warsztat to ogromny krok do pozytywnej zmiany.

 

Elementy wsparcia emocjonalnego i wartościującego stymulujące poczucie zaufania do siebie i poczucie wartości.

Na warsztatach dowiesz się m.in. o:

 • Wzmacnianiu wiary we własne siły;
 • Ćwiczeniach poprawiających samoocenę;
 • Rozwoju zasobów, które mają wpływ na poczucie szczęścia;
 • Nagradzaniu i wspieraniu samego siebie;
 • Podwyższeniu samooceny;
 • Wzmacnianiu pozytywnego myślenia;
 • Motywowaniu do rozwoju pozytywnych cech

oraz wiele innych.

Przyjdź! Warsztat to pierwszy krok do lepszego życia.

 

Psychospołeczny aspekt rehabilitacji kardiologicznej.

Na warsztatach dowiesz się m.in. o:

 • Sytuacjach powodujących stres, radzeniu sobie z lękiem;
 • Przyczynach stresu, jego źródłach;
 • Reakcjach na stres i ich wpływie na zdrowie;
 • Konsekwencjach zdrowotnych stresu;
 • Zapobieganiu i kontroli niepożądanego stresu;
 • Technikach radzenia sobie ze stresem, technikach relaksacji, ćwiczeniach oddechowych
 • oraz wiele innych.

  Przyjdź! Warsztat pozytywnie wpłynie na Twoje samopoczucie J

   

 • Image1

   

 
Psychomed

ul. Jagodowa 1
45-472 Opole
 
telefon: 734 460 357
 
Psychomed

ul. Jagodowa 1
45-472 Opole
 
telefon: 734 460 357
Copyright © Cdtpsychomed