Newsletter
Imię:
Email:
Artykuły 

Lek. med. Marek B.- specjalista psychiatra i seksuolog

Lekarz medycyny z 31-letnim stażem, terapeuta, terapeuta środowiskowy. Ukończył studia lekarskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Po odbyciu stażu odbył szkolenie specjalizacyjne I i II stopnia z psychiatrii. Kontynuował kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii Gestalt, psychodynamicznej oraz psychoanalizy, jak też kursy biofeedback, interwencji kryzysowej i terapii systemowej. W pracy z pacjentami stosuje zarówno metody biologiczne (farmakoterapia) jak też psychoterapię. Pracuje pod regularną superwizją.

Ukończył studia seksuologii klinicznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Odbył wymagane staże seksuologiczne, w zakresie nerwic, ginekologiczne i urologiczne oraz kursy specjalizacyjne w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W 2013 r. zdał egzamin specjalizacyjny z seksuologii medycznej, uzyskując tytuł specjalisty seksuologa. Nadal kontynuuje szkolenie w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie oraz z psychoterapii i terapii par w Katowicach.

 

Halina M.-B. – psycholog, psychoterapeuta

27 lat w zawodzie psychologa, wieloletnie doświadczenie w zakresie psychoterapii uzależnień i zaburzeń osobowości oraz mediacji sądowej.

Ukończyła:

 • Studia Magisterskie psychologii o specjalności psychologia kliniczna w Lublinie
 • Studia Podyplomowe: Diagnoza kliniczna i psychoterapia
 • Studium Psychoterapii Uzależnień
 • Psychoterapeuta Psychoterapii Psychodynamicznej w procesie certyfikacji.

 

Daria D. – psycholog

Ukończyła:

 • Studia Magisterskie psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Opolskim
 • Szkolenie w zakresie uzależnień
 • Szkolenie w zakresie technik relaksacyjnych
 • Kontynuuje naukę w ramach Studium Psychologii Sądowej

Interesuje się diagnozą psychologiczną oraz opiniowaniem.

 

Agnieszka S.– psycholog

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji PTP w nurcie integracyjno-systemowym. Doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego w zakresie pedagogiki pracy, nauczyciel akademicki. Ukończyła Kurs Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Posiada doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego, poradnictwa psychologicznego i zawodowego, prowadzenia licznych treningów oraz warsztatów.

 

Mateusz D.– psycholog

Ukończył:

 • Studia Magisterskie psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Opolskim
 • Studia Licencjackie w Instytucie Sztuki o specjalności komunikacja wizualna

Aktualnie rozwija swoje doświadczenie z zakresu leczenia środowiskowego w pracy z pacjentami. Prowadzi również warsztaty dla kierowców w zakresie przeciwdziałania jazdy po alkoholu.

 

Urszula S.– psycholog

Dyplomowany psycholog specjalności klinicznej. Ukończyła szkolenie z zakresu diagnozowania oraz prowadzenia terapii depresji u osób starszych. Zajmuje się terapią indywidualną, par i małżeństw, diagnozą, pomocą psychologiczną oraz poradnictwem. Współpracuje z osobami starszymi, dorosłymi oraz młodzieżą i dziećmi.  Zajmuje się prowadzeniem warsztatów o różnorodnej tematyce między innymi treningi mające na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich. Współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz Rybniku. Przeprowadza badania kandydatów na rodziny zastępcze oraz dokonuje ich okresowej oceny. Prowadzi terapię w ramach Interwencji Kryzysowej między innym dla osób dotkniętych przemocą. Współpracuje także z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym w Krzanowicach. W zespole monitoruje stan psychiczny pacjentów oraz prowadzi zajęcia poprawiające funkcję poznawczą, a także mające na celu modyfikację nieprawidłowych zachowań.

 

Anna S. - psycholog

Z wykształcenia magister Psychologii. Dyplom uzyskała na wydziale Historyczno – Pedagogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobyła w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej oraz grupowej osób dorosłych, a także prowadzi szkolenia. Na co dzień swoje doświadczenie szkoleniowe wykorzystuje prowadząc szkolenia dla dorosłych. Uczestniczy w konferencjach oraz szkoleniach stale podwyższając swoje kwalifikacje.

 

Ewelina K.- psycholog

Ukończyła:

 • Psychologię o specjalności klinicznej,
 • Socjoterapię i psychoprofilaktykę społeczną,
 • Studium Terapii Uzależnień,
 • Studium Psychologii Sądowej - Psycholog Sądowy z uprawnieniami do pełnienia funkcji Biegłego Psychologa Sądowego,
 • w trakcie studiów Prawo w biznesie;

Obecnie pracuje jako biegły sądowy oraz zajmuje się wsparciem psychologiczne.

   

Anna G.- psycholog

W trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie z Psychologii stosunków międzykulturowych na Uniwersytecie Lyon.

Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej dzieci i młodzieży.  Udziela wsparcia psychologicznego oraz prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych przeżywających trudności w związkach, kontaktach zawodowych i w innych relacjach z ludźmi. Zajmuje się prowadzeniem grup wsparcia dla rodziców zastępczych. Dokonuje również ocen psychologicznych sytuacji dziecka w rodzinie.

 

Dr Nauk Humanistycznych Barbara W.- psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Nauczyciel akademicki. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz doradztwo w zakresie rozwoju kompetencji pracowników firm. Ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych, tj. Psychologia i pedagogika sądowa oraz Socjoterapia oraz psychoprofilaktyka społeczna. Dodatkowo uzyskała certyfikat Trener twórczego rozwoju w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Odbyła wiele szkoleń i kursów, w tym m.in. roczny staż szkoleniowy w Ośrodku Twórczej Edukacji w Krakowie, „Pomoc psychologiczna w praktyce”, Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw” oraz „Metody aktywizujące - zastosowanie i modyfikacje”. Do jej zainteresowań zawodowych należy psychologia twórczości, motywacji oraz pracy.  

 

 

 
Psychomed

ul. Jagodowa 1
45-472 Opole
 
telefon: 734 460 357
 
Psychomed

ul. Jagodowa 1
45-472 Opole
 
telefon: 734 460 357
Copyright © Cdtpsychomed