Newsletter
Imię:
Email:
Artykuły 

lek. med.  Marek Blajer - specjalista psychiatra i seksuolog

Lekarz medycyny z ponad 20-letnim stażem. Ukończył studia lekarskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Po odbyciu stażu odbył szkolenie specjalizacyjne I i II stopnia z psychiatrii. Kontynuował kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii Gestalt, psychodynamicznej oraz psychoanalizy, jak też kursy biofeedback, interwencji kryzysowej i terapii systemowej. W pracy z pacjentami stosuje zarówno metody biologiczne (farmakoterapia) jak też psychoterapię. Pracuje pod regularną superwizją.

Ukończył studia seksuologii klinicznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Odbył wymagane staże seksuologiczne, w zakresie nerwic, ginekologiczne i urologiczne oraz kursy specjalizacyjne w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W 2013 r. zdał egzamin specjalizacyjny z seksuologii medycznej, uzyskując tytuł specjalisty seksuologa. Nadal kontynuuje szkolenie w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie oraz z psychoterapii i terapii par w Katowicach.

 

Halina Mac – Blajer – psycholog, psychoterapeuta

23 lata w zawodzie psychologa, wieloletnie doświadczenie w zakresie psychoterapii uzależnień i zaburzeń osobowości oraz mediacji sądowej.

Ukończyła:

 • Studia Magisterskie psychologii o specjalności psychologia kliniczna w Lublinie
 • Studia Podyplomowe: Diagnoza kliniczna i psychoterapia
 • Studium Psychoterapii Uzależnień
 • Psychoterapeuta Psychoterapii Psychodynamicznej w procesie certyfikacji.

 

Sandra Klimańska – Dykas – psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła:

 • Psychologię kliniczną na Uniwersytecie Opolskim
 • Studium specjalisty do spraw uzależnień
 • Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym;

Doświadczenie:

 • Poradnia zaburzeń psychosomatycznych
 • Poradnie zaburzeń poznawczych
 • Specjalistyczna Klinika zaburzeń psychosomatycznych i Psychoterapii w Niemczech (Saalfeld) 
 • Praca pod regularną superwizją.

 

Angelika Adamczyk – psycholog

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Opolskim. Aktualnie jest uczestniczką 5-letniego akredytowanego kursu psychoterapii w nurcie ericksonowsko - systemowym w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Pierwsze doświadczenia zdobywała w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym oraz Centrum Terapii i Psychoedukacji, gdzie w ramach współpracy nadal zajmuje się prowadzeniem Punktu Wsparcia Psychologicznego, psychoterapią indywidualną i rodzinną oraz terapią środowiskową. Swoje doświadczenie poszerza obecnie o pracę w zespołach szkolno-przedszkolnych, gdzie pracuje z dziećmi, ich rodzicami oraz prowadzi grupowe zajęcia psycho-edukacyjne oraz warsztaty rozwojowe dla dzieci. Prywatnie stawia przede wszystkim na zrównoważony rozwój osobisty i zawodowy, stale poszerza swoja wiedzę na konferencjach oraz szkoleniach, a także od ponad 7 lat pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim.

 

Daria Duplak – psycholog

Ukończyła:

 • Studia Magisterskie psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Opolskim
 • Szkolenie w zakresie uzależnień
 • Szkolenie w zakresie technik relaksacyjnych
 • Kontynuuje naukę w ramach Studium Psychologii Sądowej

Interesuje się diagnozą psychologiczną oraz opiniowaniem.

 

Agnieszka Smorąg – psycholog

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji PTP w nurcie integracyjno-systemowym.  Doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego w zakresie pedagogiki pracy, nauczyciel akademicki. Ukończyła Kurs Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Posiada doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego, poradnictwa psychologicznego i zawodowego, prowadzenia licznych treningów oraz warsztatów.

 

Mateusz Domeradzki – psycholog

Ukończył:

 • Studia Magisterskie psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Opolskim
 • Studia Licencjackie w Instytucie Sztuki o specjalności komunikacja wizualna

Aktualnie rozwija swoje doświadczenie z zakresu leczenia środowiskowego w pracy z pacjentami. Prowadzi również warsztaty dla kierowców w zakresie przeciwdziałania jazdy po alkoholu.

 

Urszula Stadnicka – psycholog

Dyplomowany psycholog specjalności klinicznej. Ukończyła szkolenie z zakresu diagnozowania oraz prowadzenia terapii depresji u osób starszych. Zajmuje się terapią indywidualną, par i małżeństw, diagnozą, pomocą psychologiczną oraz poradnictwem. Współpracuje z osobami starszymi, dorosłymi oraz młodzieżą i dziećmi.  Zajmuje się prowadzeniem warsztatów o różnorodnej tematyce między innymi treningi mające na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich. Współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz Rybniku. Przeprowadza badania kandydatów na rodziny zastępcze oraz dokonuje ich okresowej oceny. Prowadzi terapię w ramach Interwencji Kryzysowej między innym dla osób dotkniętych przemocą. Współpracuje także z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym w Krzanowicach. W zespole monitoruje stan psychiczny pacjentów oraz prowadzi zajęcia poprawiające funkcję poznawczą, a także mające na celu modyfikację nieprawidłowych zachowań.

 

Anna Suwała – psycholog

Z wykształcenia magister Psychologii. Dyplom uzyskała na wydziale Historyczno – Pedagogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobyła w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej oraz grupowej osób dorosłych, a także prowadzi szkolenia. Na co dzień swoje doświadczenie szkoleniowe wykorzystuje prowadząc szkolenia dla dorosłych. Uczestniczy w konferencjach oraz szkoleniach stale podwyższając swoje kwalifikacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Psychomed

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1a/1
45-459 Opole
 
telefon: 734 460 357
 
Psychomed

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1a/1
45-459 Opole
 
telefon: 734 460 357
Copyright © Cdtpsychomed