Newsletter
Imię:
Email:
Artykuły 

lek. med.  Marek Blajer - specjalista psychiatra i seksuolog

Lekarz medycyny z ponad 20-letnim stażem. Ukończył studia lekarskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Po odbyciu stażu odbył szkolenie specjalizacyjne I i II stopnia z psychiatrii. Kontynuował kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii Gestalt, psychodynamicznej oraz psychoanalizy, jak też kursy biofeedback, interwencji kryzysowej i terapii systemowej. W pracy z pacjentami stosuje zarówno metody biologiczne (farmakoterapia) jak też psychoterapię. Pracuje pod regularną superwizją.

Ukończył studia seksuologii klinicznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Odbył wymagane staże seksuologiczne, w zakresie nerwic, ginekologiczne i urologiczne oraz kursy specjalizacyjne w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W 2013 r. zdał egzamin specjalizacyjny z seksuologii medycznej, uzyskując tytuł specjalisty seksuologa. Nadal kontynuuje szkolenie w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie oraz z psychoterapii i terapii par w Katowicach.

 

Halina Mac – Blajer – psycholog, psychoterapeuta

23 lata w zawodzie psychologa, wieloletnie doświadczenie w zakresie psychoterapii uzależnień i zaburzeń osobowości oraz mediacji sądowej.

Ukończyła:

 • Studia Magisterskie psychologii o specjalności psychologia kliniczna w Lublinie
 • Studia Podyplomowe: Diagnoza kliniczna i psychoterapia
 • Studium Psychoterapii Uzależnień
 • Psychoterapeuta Psychoterapii Psychodynamicznej w procesie certyfikacji.

 

Daria Duplak – psycholog

Ukończyła:

 • Studia Magisterskie psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Opolskim
 • Szkolenie w zakresie uzależnień
 • Szkolenie w zakresie technik relaksacyjnych
 • Kontynuuje naukę w ramach Studium Psychologii Sądowej

Interesuje się diagnozą psychologiczną oraz opiniowaniem.

 

Agnieszka Smorąg – psycholog

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji PTP w nurcie integracyjno-systemowym.  Doktorantka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego w zakresie pedagogiki pracy, nauczyciel akademicki. Ukończyła Kurs Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Posiada doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego, poradnictwa psychologicznego i zawodowego, prowadzenia licznych treningów oraz warsztatów.

 

Mateusz Domeradzki – psycholog

Ukończył:

 • Studia Magisterskie psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Opolskim
 • Studia Licencjackie w Instytucie Sztuki o specjalności komunikacja wizualna

Aktualnie rozwija swoje doświadczenie z zakresu leczenia środowiskowego w pracy z pacjentami. Prowadzi również warsztaty dla kierowców w zakresie przeciwdziałania jazdy po alkoholu.

 

Urszula Stadnicka – psycholog

Dyplomowany psycholog specjalności klinicznej. Ukończyła szkolenie z zakresu diagnozowania oraz prowadzenia terapii depresji u osób starszych. Zajmuje się terapią indywidualną, par i małżeństw, diagnozą, pomocą psychologiczną oraz poradnictwem. Współpracuje z osobami starszymi, dorosłymi oraz młodzieżą i dziećmi.  Zajmuje się prowadzeniem warsztatów o różnorodnej tematyce między innymi treningi mające na celu zwiększenie kompetencji rodzicielskich. Współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz Rybniku. Przeprowadza badania kandydatów na rodziny zastępcze oraz dokonuje ich okresowej oceny. Prowadzi terapię w ramach Interwencji Kryzysowej między innym dla osób dotkniętych przemocą. Współpracuje także z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym w Krzanowicach. W zespole monitoruje stan psychiczny pacjentów oraz prowadzi zajęcia poprawiające funkcję poznawczą, a także mające na celu modyfikację nieprawidłowych zachowań.

 

Anna Suwała - psycholog

Z wykształcenia magister Psychologii. Dyplom uzyskała na wydziale Historyczno – Pedagogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobyła w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej oraz grupowej osób dorosłych, a także prowadzi szkolenia. Na co dzień swoje doświadczenie szkoleniowe wykorzystuje prowadząc szkolenia dla dorosłych. Uczestniczy w konferencjach oraz szkoleniach stale podwyższając swoje kwalifikacje.

 

Ewelina Kopeć - psycholog

Ukończyła:

 • Psychologię o specjalności klinicznej,
 • Socjoterapię i psychoprofilaktykę społeczną,
 • Studium Terapii Uzależnień,
 • Studium Psychologii Sądowej - Psycholog Sądowy z uprawnieniami do pełnienia funkcji Biegłego Psychologa Sądowego,
 • w trakcie studiów Prawo w biznesie;

Obecnie pracuje jako biegły sądowy oraz zajmuje się wsparciem psychologiczne.

 

Anna Malatyńska - psycholog

Ukończyła:

 • studia podyplomowe z psychodietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • studia magisterskie z pedagogiki, specjalność: poradnictwo zawodowe i coaching kariery, Uniwersytet Wrocławski;
 • studia magisterskie z psychologii, specjalność: kliniczna, Uniwersytet Opolski;
 • studia licencjackie z pedagogiki, specjalność: gerontopedagogika, Uniwersytet Opolski;

Od ponad 10 lat jest związana z szeroko pojętym rozwojem osobistym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Ośrodku Diagnostyczno–Penitencjarnym na terenie Aresztu Śledczego w Opolu, w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, w pracy z osobami starszymi w kraju i za granicą oraz  prowadząc warsztaty profilaktyczne w szkołach.

 

Aleksandra Fikus - psycholog (stażysta)

Wykształcenie:

-   studia magisterskie z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS,

- szkolenie z zakresu - mediator rodzinny i sądowy (wpisany do rejestru stałych mediatorów sądowych) w Centrum Szkoleń Prawnych;

Zainteresowania: psychodietetyka, psychologia zdrowia, coaching, dialog motywujący, techniki relaksacyjne.

 

 

 

 

 

 
Psychomed

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1a/1
45-459 Opole
 
telefon: 734 460 357
 
Psychomed

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1a/1
45-459 Opole
 
telefon: 734 460 357
Copyright © Cdtpsychomed