Newsletter
Imię:
Email:
Artykuły 
Lek. med. Marek B.- specjalista psychiatra i seksuolog
Lekarz medycyny z ponad 30-letnim stażem, terapeuta, terapeuta środowiskowy. Ukończył studia lekarskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Po odbyciu stażu odbył szkolenie specjalizacyjne I i II stopnia z psychiatrii. Kontynuował kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii Gestalt, psychodynamicznej oraz psychoanalizy, jak też kursy biofeedback, interwencji kryzysowej i terapii systemowej. W pracy z pacjentami stosuje zarówno metody biologiczne (farmakoterapia) jak też psychoterapię. Pracuje pod regularną superwizją.
Ukończył studia seksuologii klinicznej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Odbył wymagane staże seksuologiczne, w zakresie nerwic, ginekologiczne i urologiczne oraz kursy specjalizacyjne w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W 2013 r. zdał egzamin specjalizacyjny z seksuologii medycznej, uzyskując tytuł specjalisty seksuologa. Nadal kontynuuje szkolenie w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie oraz z psychoterapii i terapii par w Katowicach.
 
 
Halina M.-B. – psycholog, psychoterapeuta
27 lat w zawodzie psychologa, wieloletnie doświadczenie w zakresie psychoterapii uzależnień i zaburzeń osobowości oraz mediacji sądowej.
Ukończyła:
  • Studia Magisterskie psychologii o specjalności psychologia kliniczna w Lublinie
  • Studia Podyplomowe: Diagnoza kliniczna i psychoterapia
  • Studium Psychoterapii Uzależnień
  • Psychoterapeuta Psychoterapii Psychodynamicznej w procesie certyfikacji.
 
Dr Nauk Humanistycznych Barbara W.- psycholog
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Nauczyciel akademicki. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz doradztwo w zakresie rozwoju kompetencji pracowników firm. Ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych, tj. Psychologia i pedagogika sądowa oraz Socjoterapia oraz psychoprofilaktyka społeczna. Dodatkowo uzyskała certyfikat Trener twórczego rozwoju w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Odbyła wiele szkoleń i kursów, w tym m.in. roczny staż szkoleniowy w Ośrodku Twórczej Edukacji w Krakowie, „Pomoc psychologiczna w praktyce”, Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw” oraz „Metody aktywizujące - zastosowanie i modyfikacje”. Do jej zainteresowań zawodowych należy psychologia twórczości, motywacji oraz pracy.  
 
 
Joanna S. - psycholog
Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ponad 10 letni staż pracy z osobami dorosłymi i nastolatkami w obszarach: zaburzenia lękowe i nastroju, trudności w relacjach interpersonalnych, kryzysy i trudne sytuacje życiowe, stres i problemy w pracy w tym wypalenie zawodowe, rozwój osobisty. Metody pracy: elementy Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Kompetencji Społecznych, Treningu Interpersonalnego, psychologia humanistyczna i duchowość, diagnoza psychologiczna oraz psychoedukacja.
 
 
Anna N. - psycholog, specjalista terapii uzależnień
Wykształcenie:
 - Studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna w SWPS we Wrocławiu,
 - Studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna w DSW we Wrocławiu,
 - Szkolenie w zakresie specjalisty terapii uzależnień,
 - Szkolenie podnoszące kompetencje z zakresu terapii uzależnień behawioralnych,
 - Szkolenie w zakresie psychospołecznych aspektów HIV/AIDS,
 - Szkolenie z zakresu podstaw terapii uzależnień;
Posiada doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego i poradnictwa psychologicznego dorosłych i młodzieży. Prowadzi terapie indywidualne oraz grupowe w projekcie „Życie w trzeźwości” dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Współpracuje jako specjalista terapii uzależnień w ośrodkach ds. przeciwdziałania uzależnieniom.
 
 
Agata T. - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.
Ukończyła Uniwersytet Humanistyczno - Społeczny, Wydział we Wrocławiu, na kierunku Psychologia.
Pracuje w nurcie poznawczo - behawioralnym z osobami dorosłymi. Główne obszary pracy to zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno - kompulsywne, bezsenność, zespół stresu pourazowego.
 
 
 
Psychomed
ul. Jagodowa 1
45-472 Opole
 
telefon: 734 460 357
Copyright © Cdtpsychomed