Newsletter
Imię:
Email:
Artykuły 

Ośrodek realizuje projekty w zakresie szeroko rozumianej psychoedukacji i psychoprofilaktyki. Treściowo projekty związane są z zapobieganiem wszelkich patologicznych zjawisk społecznych, a w szczególności przemocy, narkomanii, alkoholizmowi, jak też uzależnieniom behawioralnym, czy też zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Skierowane są do różnych odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych, młodzieży szkolnej i środowisku wychowawczemu.

Pracownia współpracuje ze Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Opolu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1a/1.

Projekty profilaktyczne realizowane są w szkołach i na naszym terenie w formie wykładu, dyskusji, warsztatu, czy też zabawy, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych form przekazu.

 
Psychomed
ul. Jagodowa 1
45-472 Opole
 
telefon: 734 460 357
Copyright © Cdtpsychomed