Newsletter
Imię:
Email:
Artykuły 

Zespół Leczenia Środowiskowego świadczy pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Jest to forma terapii skierowana do pacjentów z diagnozą psychozy, chorób afektywnych lub z podejrzeniem tego rodzaju zaburzeń. Zaburzenia mogą mieć charakter przewlekły lub ostry ze wskazaniami do długotrwałego programu oddziaływań terapeutycznych wobec pacjenta oraz jego rodziny.

 

Opieka środowiskowa skierowana jest zwłaszcza do:

• osób ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, które ze względów terapeutycznych pozostają w środowisku naturalnym (domowym); 

• pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają kontynuowania intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz farmakologicznych;

• osób, z którymi niemożliwe było uzyskanie trwałej oraz efektywnej współpracy podczas leczenia na oddziale szpitalnym lub w poradni.

 

Leczenie środowiskowe obejmuje:

  • diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,
  • leczenie psychoterapeutyczne oraz farmakologiczne, 
  • rehabilitację,
  • organizację sieci wsparcia w środowisku chorego,
  • wsparcie dla osób po przebytej psychozie,
  • wsparcie dla rodzin pacjentów.
 
Psychomed

ul. Jagodowa 1
45-472 Opole
 
telefon: 734 460 357
 
Psychomed

ul. Jagodowa 1
45-472 Opole
 
telefon: 734 460 357
Copyright © Cdtpsychomed